Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

HSC Medical, s r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
Slovensko
IČO: 35906570
DIČ: 2021912563

Základné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok platí pre nákup v internetovom obchode www.emedik.sk. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť HSC Medical, s r.o., so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 35906570, DIČ: 2021912563, zapísaná na Okresnom súde  BratislavaI, oddiel: s.r.o., vložka č.:33736/B. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenské republiky. 

Ako objednávať

Výrobky je možné objednávať pomocou elektronického obchodu www.emedik.sk, e-mailom alebo telefonicky. Odberateľ poskytne dodávateľovi nasledujúce informácie: meno, adresa pre dodávku, fakturačnú adresu (pokiaľ je iná ako adresa dodania), IČO, DIČ, telefonický kontakt a e-mail. Objednávka musí taktiež obsahovať kód tovaru, názov a objednané množstvo. V prípade väčšej objednávky alebo špeciálneho sortimentu Vám zašleme na podpis kúpnu zmluvu. Pri objednávke je možné dohodnutie termínu dodania tovaru a môžete získať podrobnejšie informácie o jednotlivých ponúkaných materiáloch.

Objednávanie tovaru prostredníctvom e-shopu

Pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu nie je nutná registrácia, ale odporúčame ju. Registrácia vrátane potvrdenia prihlasovacieho mena a hesla Vám bude zaslaná na Váš e-mail.

Vybraný tovar vložíte do „Košíku“. Pred dokončením objednávky zvoľte spôsob dopravy a platby a následne všetko potvrďte. Na kontaktný e-mail Vám bude zaslané zhrnutie Vašej objednávky. Odoslaním objednávky vyjadrujete súhlas s "Obchodnými podmienkami“.

 Automatické zhrnutie objednávky okrem iného obsahuje:

* dátum prijatia objednávky
* zoznam objednaného tovaru
* počet kusov
* spôsob dopravy a cena za dopravu
* spôsob platby
* celkovú cenu objednávky

Stav objednávky
Stav Vašej objednávky (pokiaľ ste registrovaný), môžete sledovať online po prihlásení.

Akým spôsobom sa dostane tovar až k Vám

Pre doručenie tovaru používame prepravnú spoločnosť DPD. Tovar je dodaný na adresu dodania. Súčasne s dodávkou tovaru obdržíte dodací list a faktúru (daňový doklad), ktorá slúži zároveň i ako záručný list. Nie je možné osobné vyzdvihnutie.

Tovar je odoslaný zo skladu spoločnosti HSC Industry, spol. s r.o., Gogolova 275/24, 400 04 Trmice, Česká republika.

Expedičné poplatky pre Slovensko

Balné neúčtujeme. Pri doručení zásielok účtujeme jednotný poplatok 8 Eur za dopravu a v prípade platby na dobierku 2 Eurá. Poplatky za dopravu neúčtujeme pri objednávke vyššej než 99 Eur. 

Poplatok za školenie

Pokiaľ si zákazník vyžiada zaškolenie na mieste k zakúpenému prístroju, účtujeme jednorazový poplatok vo výške 25 Eur bez DPH. 

Termín dodania

Pokiaľ je tovar skladom, expedujeme ho najneskôr  na druhý pracovný deň po prijatí objednávky (prípadne uzavretia kúpnej zmluvy). V prípade platby vopred expedujeme po prijatí sumy na náš účet. Pokiaľ nie je tovar na sklade, expedujeme ho okamžite po jeho dodaní na náš sklad. Termín dodávky dlhší ako 1 týždeň bude konzultovaný so zákazníkom. 

Čiastočné doručenie objednávky

V prípade, že neobdržíte všetok objednaný tovar, zašleme Vám ho dodatočne po doplnení skladových zásob. V tomto prípade neúčtujeme expedičné náklady na ďalšie zásielky.

Ceny

Ceny sú konečné, obsahujú aktuálne platnú daň z pridanej hodnoty a sú platné v okamžiku objednania tovaru. 

Možnosti platby

Úhrada faktúr za dodaný tovar sa uskutočňuje v hotovosti pri prevzatí tovaru (dobierkou) alebo bezhotovostným prevodom na náš účet (platba vopred). Pre stálych zákazníkov a lekárov s IČO, ktorý už nakupovali cez e-shop (nevzťahuje sa na prvú objednávku) a v prípade štátnej inštitúcie je tovar dodávaný na faktúru, ktorú obdržíte súčasne s tovarom. Splatnosť faktúr je štandardne 14 dní. Je možné dohodnúť inú dobu splatnosti. Všetok dodaný tovar zostává majetkom firmy HSC Medical, s r.o. až do uhradenia celej fakturovanej čiastky.

Záručné podmienky

Záruka na tovar je poskytnutá počas 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručným listom je faktúra alebo dodací list. Ďalej  poskytujeme záručný a pozáručný servis na zakúpený tovar. Pri prevzatí tovaru zákazník prekontroluje množstvo, druh tovaru, prípadne zjavné poškodenie. Ďalej skontroluje, či je k dispozícii návod na použitie a daňový doklad, ktorý potvrdzuje dĺžku záruky. Začiatkom záruky je deň zdaniteľného plnenia na daňovom doklade.
Predávajúci odpovedá za skutočnosť, že je tovar kompletný a plne funkčný. Ďalej zodpovedá za skryté poruchy, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté neodborným používaním, manipuláciou, skladovaním, neprimeraným používaním nad rámec návodu, zásahom cudzej osoby do akejkoľvek funkcie výrobku a jeho častí, úmyselným poškodením a poškodením vyššou mocou.

Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ( zákon č. 108/ 2000 Z.z. ) má kupujúci právo od uzatvorenej zmluvyodstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, na adrese uvedenej v kontaktoch na stránke www.emedik.sk. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu kam odoslať vrátenú sumu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s dokladom o zaplatení a pod. v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku).Poštovné výdaje spojené s vrátením tovaru predávajúci nehradí. 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálnom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedený vo faktúre v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Poškodený tovar, tovar v poškodenom obale, tovar, ktorý javí známky používania, software, sterilný materiál, otvorené balenia diagnostických prúžkov a tovar vyrábaný na zákazku (napr. lekársky nábytok) nie je možné vrátiť.Tovar zasielajte ako poistenú zásielku na vlastné náklady späť na adresu firmy. Peniaze Vám budú zaslané prevodom na Váš účet.
Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru upraveného na prianie kupujúceho či na tovar objednaný špeciálne a výslovne na jeho prianie mimo štandardnú ponuku predávajúceho.

Reklamácie

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy: Zákazník je povinný skontrolovať pri preberaní tovaru, či obal nie je porušený a tovar následne poškodený či odcudzený. V prípade ak áno, musí na mieste spísať so zástupcom prepravnej služby (iným dopravcom) protokol o poškodení zásielky a dohodnúť sa s ním na ďalším postupe. Zodpovednosť za poškodený tovar dopravou nesie dopravca. Za poruchy vzniknuté prepravcom neručíme. (Tovar je pre prepravu poistený u prepravcu.) 

Reklamácia obsahu zásielky: zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch informovať predávajúceho. Poškodený, nefunkčný alebo chýbajúci tovar či tovar, ktorý nesúhlasí s objednávkou, je nutné reklamovať a to písomne do 3 dní po prevzatí zásielky. Firma HSC Medical, s r. o. nie je zodpovedná za škody vzniknuté neodborným použitím alebo použitím, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie.

Obchodné vzťahy sú upravené Obchodným zákonníkom, záručné podmienky sa riadia platnými právnymi normami. Zákazníkovi nevzniká v žiadnom prípade nárok na vrátenie tovaru predajcovi, ak sa nejedná o oprávnenú reklamáciu. Reklamačný poriadok vychádza z Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa iba na tovar, ktorého reklamácia je riadne uplatnená v záručnej dobe.

Ak sa jedná o neodstrániteľnú poruchu tovaru, zákazník má právo na výmenu tovaru za funkčný alebo na finančné vyrovnanie; pri poruche odstrániteľnej má zákazník právo na jej včasné, riadne a bezplatné odstránenie.

Neuznaná bude reklamácia tovaru, pri ktorom došlo k poruchám a poškodeniu následkom nesprávneho a neodborného používania. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovaru a funkčných vlastností rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami. Pri takto vzniknutých poruchách na tovare nevzniká nárok na reklamáciu.

Adresa pre uplatnenie reklamácie je:

HSC Industry, spol. s r.o.
Gogolova 275/24
400 04 Trmice
Česká republika

RECYKLAČNÝ POPLATOK

Recyklačný poplatok je u vybraného tovaru  započítaný v cene. 

Ochrana osobných dát

Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Záverečné ustanovenia

Od 15. februára 2016 zriadila Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov. Spotrebitelia tak budú mať možnosť riešiť spory ohľadom svojich on-line objednávok i bez pomoci súdu. Platforma pre mimosúdne riešenie sporov je dostupná na externej internetovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tieto obchodné a platobné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.